การย้ายและปรับปรุง Data Center ของคุณให้รองรับต่ออนาคต: ข้อแนะนำที่ควรพิจารณา

เมื่อธุรกิจเติบโตและความต้องการต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานมีเพิ่มขึ้น การขยาย Data Center ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น การย้ายระบบไปสู่ Data Center ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงเป็นทางเลือกเพื่อการเพิ่มพื้นที่และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการรองรับการเติบโตดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี การย้าย Data Center นั้นอาจเป็นงานที่ท้าทาย แต่ด้วยการวางแผนและเตรียมตัวที่ดี งานดังกล่าวนี้ก็อาจกลายเป็นโอกาสในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืนตอบโจทย์ต่ออนาคต เพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมที่จะตอบรับต่อความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้

คุณจะได้รับชมเนื้อหาใดบ้างใน 
Webinar ครั้งนี้?

ใน Webinar ครั้งนี้ เราจะพาคุณไปรับชมข้อแนะนำและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้การย้าย Data Center ประสบความสำเร็จ โดยมี Downtime ที่ต่ำที่สุด และธุรกิจยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเรายังจะพูดคุยถึงวิธีการที่คุณจะสร้างความยั่งยืนรองรับต่ออนาคตให้กับ Data Center ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันจาก Panduit รวมถึงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเรา

ร่วมรับชม Webinar ในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ว่า Panduit จะสามารถช่วยให้คุณย้ายระบบอย่างราบรื่นได้อย่างไร ในขณะที่ยังสามารถวางรากฐานเพื่อความสำเร็จระยะยาวได้ไปพร้อมกัน!


เนื้อหาของ Webinar

 • ความสำคัญของการย้าย Data Center และการวางรากฐานเพื่อรองรับต่ออนาคต
 • เทรนด์ล่าสุดของโซลูชันระบบ Data Center
 • การออกแบบเพื่อความยั่งยืนสำหรับ Data Center Operations
  - Pathway and Cable Basket
  - Pre-terminated Solutions
  - MPO Solutions
  - Rapid ID Labelling and documentation solution
  - Universal Aisle Containment (UAC)
  - SmartZone G5 Intelligence PDU, UPS, Cloud

เข้าร่วมรับชม Webinar ในครั้งนี้ที่นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Panduit โดยตรง พร้อมทีมงานที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการบรรยาย
Relocating and Future-Proofing your Data Center: Tips to Consider
ผู้บรรยาย: Mr. Jirayu Noppawong
วันเวลา: วันพุธที่ 22 มีนาคม 2023 เวลา 14.00-15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 120 คน
ภาษา: ไทย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทีโดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

เกี่ยวกับผู้บรรยาย

image description
Mr. Jirayu Noopawong

Technical Manager, Channel Account Manager
Panduit Thailand


Jirayu จิรายุ นพวงศ์ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Technical Manager และ Channel Account Manager, Panduit ประจำสาขาประเทศไทย และมีประสบการณ์ในด้านสาขา IT, Network Infrastructure รวมถึง Structure Cabling มากกว่า 10 ปี

Block 1
editable text
Block 2 Top
editable text
Block 2 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 3 Top
editable text
Block 3 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 4
editable text