ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน Network สำหรับ Data Center และข้อแนะนำในการออกแบบโดย Panduit

อ้างอิงจากผลการสำรวจตลาดในปี 2020 บริการด้าน Data Center มีมูลค่าสูงถึง 48,900 ล้านเหรียญ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปจนถึง 105,600 ล้านเหรียญภายในปี 2026 อุตสาหกรรม Data Center ได้เผชิญกับความท้าทายใหม่อย่างหลากหลายโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก อย่างเช่นการที่พนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน และธุรกิจต้องปรับตัวมาสู่การทำธุรกรรมออนไลน์มากยิ่งขึ้น

เข้าร่วมรับชม Webinar ในครั้งนี้ที่นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Panduit โดยตรง พร้อมทีมงานที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องasdfธุรกิจในทุกวันนี้จึงต้องมองหาแนวทางใหม่ๆ ในการก้าวข้ามข้อจำกัดด้านปริมาณแบนด์วิดธ์, การลด Latency และการป้องกันไม่ให้ระบบ Network เกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้ ก็ยังมีความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลในปริมาณที่มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม Data Center อย่างรวดเร็ว

ถ้าหากคุณอยากรู้ว่า Data Center กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และในอนาคตของ Data Center จะเป็นอย่างไร คุณสามารถเข้าร่วม Webinar ในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ถึงแนวโน้มเหล่านี้ได้ทันที!


คุณจะได้รับชมเนื้อหาใดบ้างใน Webinar ครั้งนี้?

ภายใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน Panduit จะนำเสนอถึงวิสัยทัศน์ของ Hybrid Data Center ที่จะนำข้อดีของทั้ง On-Premises และ Cloud Data Center มาผสานรวมกัน อีกทั้งเรายังจะนำเสนอถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนเทรนด์ในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาออกแบบ Data Center และการเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

เนื้อหาของ Webinar

 • ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มของตลาด Data Center Solution
 • มาตรฐานและข้อแนะนำสำหรับ Data Center
 • ระบบ Network Infrastructure สำหรับ Data Center และการออกแบบเพื่อรองรับต่ออนาคต
  - Pathway and Cable Basket
  - Pre-terminated Solutions
  - MPO Solutions
  - Accessories - Grounding & Bonding, Physical Security, Identification
  - Universal Aisle Containment (UAC)
  - G5 Intelligence PDU

เข้าร่วมรับชม Webinar ในครั้งนี้ที่นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Panduit โดยตรง พร้อมทีมงานที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการบรรยาย
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน Network สำหรับ Data Center และข้อแนะนำในการออกแบบโดย Panduit
ผู้บรรยาย: Mr. Jirayu Noppawong
วันเวลา: วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2022 เวลา 14.00-15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 120 คน
ภาษา: ไทย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทีโดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

เกี่ยวกับผู้บรรยาย

image description
Mr. Jirayu Noopawong

Technical Manager, Channel Account Manager
Panduit Thailand


Jirayu จิรายุ นพวงศ์ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Technical Manager และ Channel Account Manager, Panduit ประจำสาขาประเทศไทย และมีประสบการณ์ในด้านสาขา IT, Network Infrastructure รวมถึง Structure Cabling มากกว่า 10 ปี

Block 1
editable text
Block 2 Top
editable text
Block 2 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 3 Top
editable text
Block 3 Bottom
editable text
grows to fill column
Block 4
editable text